aanleverspecificaties

aanleverspecificaties


tekst

De definitieve bestanden, die zijn goedgekeurd door de leescommissie, lever je bij voorkeur per hoofdstuk aan in Word. Het maakt niet uit in welk lettertype je de tekst hebt op gemaakt, maar wel van belang is dat goed is aangegeven wat vet, cursief, sub- of superscript moet zijn. Het achteraf doen van correcties kost relatief veel tijd, dus zorg ervoor dat je tekst echt definitief is.


gepubliceerde artikelen in PDF

Ook PDF’s van artikelen die al gepubliceerd zijn kunnen 1-op-1 worden opgenomen in de layout. Om van je boek een geheel te maken, is het echter wel mooier om ze mee te nemen in de layout van je proefschrift.


afbeeldingen

Afbeeldingen en grafieken dienen (per hoofdstuk) los aangeleverd te worden. Indien afbeeldingen alleen in een Word-bestand worden aangeleverd, gaat dit ten koste van de kwaliteit van de afbeelding. Je kunt ze als plaatsaanduiding wel opnemen in de tekst, maar daarnaast wil ik graag ook de losse originele bestanden.


bestandstypen afbeeldingen

Lever, indien mogelijk, lijnafbeeldingen zoals grafieken aan als een vector-bestand (bijvoorbeeld EPS of AI). Dit zijn bestanden die zijn opgebouwd uit lijnen en punten en die oneindig kunnen worden vergroot. Hierdoor kunnen deze afbeeldingen, en met name de lijnen, scherper worden gedrukt. Ook zijn ze makkelijker aan te passen aan bijvoorbeeld de vormgeving van het proefschrift.


Foto’s, animaties of tekeningen kunnen in JPG- of TIF-formaat in een zo groot mogelijk aantal pixels worden aangeleverd. JPG en TIF-bestanden zijn bestanden die opgebouwd zijn uit pixels (kleine puntjes/vierkantjes). Deze bestanden kunnen niet oneindig worden vergroot omdat de afbeelding dan niet meer scherp is en als de afzonderlijke pixels zichtbaar worden.


Neem gerust contact op als je meer wilt weten over het aanleveren van formaten en bestanden!


doornummering afbeeldingen en tabellen

Vaak werk je aan losse publicaties en hoofdstukken die uiteindelijk bij elkaar je proefschrift vormen. De nummering van afbeeldingen en tabellen loopt in het uiteindelijke document dan vaak niet door. Check deze nummering en de daarbij horende verwijzingen goed, voordat je de bestanden aan DivingDuck Design aanlevert, zodat alles klopt. Chapter 2 krijgt bijvoorbeeld de volgende nummering “figure 2.1”, “figure 2.2”, “table 2.1”, “table 2.2” enzovoorts.


verschil pixel en vector

verschil tussen pixel-bestand (links) en vector bestand (rechts)

Voor iedere ontwerpopdracht plant DivingDuck Design een boom via One Tree Planted,
zodat een persoonlijk en professioneel ontwerp ook een groen en verantwoord product is.