planning

planning


Begin op tijd met het plannen van de vormgeving van je proefschrift. De promotiecommissie wil over het algemeen de gedrukte boekjes uiterlijk 3 weken voor de promotiedatum binnen hebben (check de exacte datum bij je universiteit). De drukker heeft minimaal 2 weken nodig om de boeken te drukken. Voor onvoorziene omstandigheden in het drukproces en de levering, houd ik liever 3 weken aan. Dus 6 weken voor de promotiedatum moet de vormgeving van je proefschrift gereed zijn en de drukklare bestanden aangeleverd worden bij de drukker.


De tijdsduur van het proces van het vormgeven zelf is natuurlijk afhankelijk van de wensen, aanlevering van bestanden, de snelheid van de reacties op de vormgeving, het aantal correctierondes en andere werkzaamheden van DivingDuck Design. Ik adviseer minimaal ongeveer 4 maanden voor de promotiedatum contact op te nemen met DivingDuck Design over de vormgeving. In overleg kan ook een sneller traject mogelijk zijn. Maar ervaring leert dat het prettiger is om er geen haastklus van te hoeven maken. Uiteraard is het ook mogelijk en zelfs wenselijk om eerder bij DivingDuck Design aan te kloppen. Met het ontwerp van een omslag en de intro-pagina’s kan bijvoorbeeld al begonnen worden voordat de tekst is goedgekeurd door de promotiecommissie.


Voor iedere ontwerpopdracht plant DivingDuck Design een boom via One Tree Planted,
zodat een persoonlijk en professioneel ontwerp ook een groen en verantwoord product is.